Karıncalar

Karıncalar bir işletme için büyük sorun teşkil etmektedir, çünki ortamda bulunan şekerli ve proteinli ve yağlı yiyecekler tarafında çekilirler. Buna ek olarak uzun mesafeler gidebildiklerinden komşu işletmenizde sorun varsa size de gelmesinin an meselesi olduğunu hatırlatırız.

Aeropest olarak amacımız böyle bir soruna karşı sizi ve çalışanlarınızı en başından güvenlik altına almak ve işletmenizi böyle bir sorunla karşı karşıya bırakmamak.


Arjantin Karıncası
(Iridomyrmex humilis )

Özellikleri:
Boy: 3 mm
Renk: Koyu kahverengiden siyaha ve parlak renklidir.

Davranışları:
Kolonilerinin yüzlerce kraliçesi olup her bir koloni alt kolonilere bölünebilir ve yeniden birleşebilir. Bu birleşmeler birkaç binayı kapsayacak dev koloniler oluşturabilir ve işçi karınca nüfusu on binleri geçebilmektedir. Sıcak dönemlerde ana gıdaları, yaprak bitleri ve benzeri bazı haşereler tarafından üretilen tatlı usarelerdir. Dolayısıyla yaprak bitlerini cezbeden meyve ağaçları, gül ve çeşitli bitkiler Arjantin karıncalarının istilasına yol açmaktadırlar.

Yaşam Alanları:
Dış alanda, genellikle derin olmayan yuvalarda, taşların altında, duvar boşluklarında ve benzeri tüm koruma sağlayan yerlerde yaşarlar. Evlerde sık görülürler.

Beslenme Şekilleri:
Hem etçil hem otçuldurlar,özellikle tatlı şeyleri tercih ederler.

Yaşam Süreçleri:
Yumurtalar yazın beyaz ve birikmiş halde bulunur, lavra dönemi 28 gün sürük ergin hale 60 gün civarınla ulaşırlar.

Marangoz Karıncalar
(Camponotus various)

Özellikleri:
Boy: 1.50 cm
Renk: Cinsine göre çoğunlukla siyah veya kahverengi, kırmızı.

Davranışları:
Marangoz karıncalar adlarını, yuva yapmak için tahta aksamları delmelerinden, oymalarından alırlar. Birçok gıda çeşidi ve özellikle diğer böcekler ve yağlı yiyeceklerle beslenirler.

İlkbahar geldiğinde, bazı üretken karıncalar büyük koloniden ayrılırlar. Kanatlı olan ve uçabilen bu karıncalar, genellikle evlerin içerilerinde ana koloniye bağlı uydu koloniler oluştururlar. Bu uçma özellikleri marangoz karıncalarla mücadeleyi çok zorlaştırmaktadır.

Yaşam Alanları:
Konutlarda sıkça rastlanan karıncalardır. Ana koloninin yaşamak için düzenli rutubete ihtiyacı olup, genelde dış alanda ağaç kovukları, kopmuş dallar gibi yerlerde bulunur. İç alanlarda, ana koloni su sızıntısı olan veya rutubetli, iyi havalandırılmayan ara bölümler veya çatı aralarında bulunabilir. Uydu koloniler ise gerekli her ortama yerleşip, ana koloni ve koloniler arasında ikmal yaparlar.

Beslenme Şekilleri:
Ahşap yemezler, ama insanların et ve tatlı türü yediği her şeyi yiyebilirler. Ayrıca diğer böceklerle beslenirler.

Yaşam Süreçleri:
Kraliçe ilk yıl 15-20 yumurta yapar,ikinci yıla kadar bu sayı 30'u bulur. Yaklaşık 2 ayda yumurta süreçlerini tamamlarlar. İşçi arılar 7 yıla ,kraliçe ise 25 yıla kadar yaşayabilir.

Ateş Karıncaları
(Solenopsis invecta)

Özellikleri:
Boy: İşçilerin boyu 0,3 – 1,0 cm arasında değişir.
Renk: Kırmızımsı kahverengi

Isırma özelliğiyle diğer karıncalardan kolaylıkla ayırt edilir.

Davranışları:
Isırmaları sebebiyle insanlar için sağlık tehdidi oluştururlar. Isırdıklarında genelde yalnızca ortası beyaz bir şişlik oluşurken, alerjisi olanlarda daha ciddi reaksiyona yol açabilir. Yuvalarıyla yanlışlıkla temas edildiğinde, aynı anda düzinelerce hatta yüzlerce ısırma olması riski arttırır.

Yaşam Alanları:
Bu karıncalar toprak ve çimenlik alanlarda gözle de görülebilen büyük koloniler kurarlar. Tek bir bahçede sayıca ondan fazla koloni bulunabilir. Toprak altı gibi, saha düzenlemelerinin altında da yuva kurdukları bilinmektedir ancak yuvalarının girişlerini görmek her zaman kolay olmayabilir.

Binalara yakın yerlere yuva kurar ve yarıklardan, açıklıklardan iç alanlara girerler. İç alanda, özellikle halı altlarında sıralı olarak hareket ederler. İmkan bulduklarında, giriş katlarına toprak getirerek iç alanda yuva kurabilirler.

Beslenme Şekilleri:
Hem etçil hem otçuldurlar. Ayrıca yağlı ve şekerli gıdalar tüketirler.

Yaşam Süreçleri:
Yumurtadan ergin hala 30 günde ulaşırlar; işçiler 180 gün kadar yaşar; kraliçe ise 2 ile 6 yıl ömrü vardır.

Kaldırım Karıncaları
(Tetramorium caespitum)

Özellikleri:
Açık kahverengi olup boyları 3mm civarındadır. Kafalarındaki antenler vücuda paralel ve 12boğumlu antene sahiptirler.

Davranışları:
Kaldırım karıncası kolonileri yemlEmeçyöntemiyle yok edilebilirler ancak koloni büyüklüğünün tespiti ve kimyasal uygulamalar uzun vadeli çözüm için önemlidir.

Yaşam Alanları:
Bu karınca türünün adı, yuva olarak ahşap finişlerin, yaya kaldırımlarının, avluların ve yolların hemen bitişiğindeki toprak alanları tercih etmesinden gelmektedir. Yuva kurarken çıkardıkları toprak yığını sayesinde kolonilerini bulmak kolaydır. İç alanlarda, bina temelindeki kolonlar arasında, bazen taşıdıkları toprak yardımıyla yuva kurarlar.

Beslenme Şekilleri:
Etçil ve otçuldur. Her gıdayla beslenebilir özellikle yağlı ve şekerli ürünler ilgisini çeker.

Yaşam Süreçleri:
Kraliçe günde beş ile 20 yumurta bırakır; kuluçka evresi 40 gün sürmektedir.

Firavun Karıncaları
(Monomorium pharaonis)

Özellikleri:
Boy:Çok küçük, 3 mm, diğer karınca türleriyle kolayca karıştırılabilir.
Renk: Sarı

Davranışları:
Konut ve binalarda kontrolü ve yok edilmesi en zor olan karıncalardır. Kalıcı uygulamayla işçi karıncalar öldürüldüğünde, en az bir koloninin hayatta kalmasını garantilemek için iki veya daha fazla koloniye ayrılırlar. Bu sebeple istila, uygulamalara devam edilirse tüm binaya yayılır.

Banyo ve mutfak gibi rutubetli alanlara yakın noktalarda yuva kurarlar. Odadan odaya duvar içlerindeki su ve elektrik hatları kanallarından geçerler.

Yaşam Alanları:
Firavun karıncaları koruma sağlayan her alanda yuvalanırlar. Duvar içleri, mobilya ve aletler, hatta dolaplar, perde yuvaları, sandıklar, çatı kaplamalarının altı, vs.

Beslenme Şekilleri:
Hertürlü gıda özellikle şeker türü ve ayrıca diğer böceklerle beslenirler.

Yaşam Süreçleri:
Yumurtadan yetişkin olması 45 gün sürer. Dişilerin ömürleri 39 haftaya kadar varabilir ve 400'e yakın yumurtlar. İşçi karıncalar ise 10 hafta yaşarlar.

Hırsız Karıncalar
(Solenopsis molesta)

Özellikleri:
Boy:1,5 mm'den küçük boylarıyla binalarda rastlanan en küçük karınca türüdür.
Renk: Altın sarısı

Boy ve renkleri sebebiyle, biraz daha büyük olan firavun karıncalarıyla karıştırılırlar. Hırsız karıncaların antenlerinde 10 segment ve ucunda iki segmentli topuz varken, firavun karıncaların antenlerinde 12 segment ve üç segmentli topuz vardır.

Davranışları:
Hırsız olarak adlandırılmalarının sebebi, yuvalarını diğer tür karıncaların yakınına kurarak yiyeceklerini, yumurtalarını ve larvalarını çalarak yemeleridir. Kolonileri küçük olup bulunmaları zordur. Evlerde genellikle rutubet sebebiyle banyolarda ve gıda sebebiyle mutfaklarda görülürler.

Yaşam Alanları:
Bu karıncalar toprakta, kerestelerde, boşluklarda ve tüm uygun mekanlarda yuva kurarlar. Yuvalarını bulmak imkansız gibidir.

Beslenme Şekilleri:
Olgunlaşmamış böceklerle beslenirler. Yağlı ve yüksek proteinli yiyecekler ilgilerini çeker.

Yaşam Süreçleri:
Kraliçe yaklaşık 105 yumurta bırakır, bunların yaklaşık 16 gün ile bir ay arası kuluçka dönemleri vardır. Yazları lavra dönemli 21 güne kadar inebilir kışları ise bu dönem uzamaktadır.

Kokulu Ev Karıncaları
(Tapinoma sessile)

Özellikleri:
Boy:3 mm
Renk: Kahverengi

Ezildiklerinde çürümüş Hindistan cevizi kokusuna benzer bir koku yaydıkları için bu ismi almışlardır.

Davranışları:
Binlerce işçi ve birden fazla kraliçeden oluşan büyük koloniler kurarlar. Yemle beslenmeyi fazla tercih etmediklerinden, kontrol edilmeleri daha zordur. Kolonilerinin bulunması ve yok edilmesi gerekmektedir. gibi bir firma tarafından yapılacak düzenli incelEmeçve hizmet çok faydalı olacaktır.

Yaşam Alanları:
Bu karıncalar dış alanda yerde bulunan istifli malzemelerin altında, bitki ve saman yığınları arasında, ağaç kabukları arasında, yer kaplamalarının altında yuvalanırlar. İç mekanlarda, duvar içlerinde, halı altlarında ve diğer uygun boşluklarda yuva kurarlar.

Beslenme Şekilleri:
Dış mekanlarda tatlı özsular, iç mekanlarda ise tatlı yiyecekleri tercih ederler.

Yaşam Süreçleri:
Her dişi günde bir adet yumurta bırakır; yavrular erginliğe 34 ile 83 günde varırlar;işçi ve dişi arılar birkaç yıl yaşarlar.