Hara-Çiftlik

Hara-Çiftlik

Bu tür yerler yürüyen haşere, kemirgen ve uçan haşereler ile parazit ve mikropların çok sevdiği alanlardır. Buradaki oluşacak yoğunluk yetiştirilen hayvanların sağlıklarını tehdit ederek performanslarını etkileyerek ciddi miktarda ekonomik kayba neden olurlar.

Birçok bulaşıcı hastalığın vektörünü barındırarak toplum sağlığını tehdit eder.

Aeropest bu tür yerler için geliştirdiği dezenfeksiyon uygulama destekli mücadele programı ile tüm sorunlara kesin çözüm bulur.

Aeropest gerektiğinde ileri mücadele yöntemlerini de (fumigasyon) uygulama yetkisine sahiptir.