Taşıt

Taşıt

Binlerce mil uzaklıktaki bir ülkeden hiç tanışmadığınız bir zararlının ülkenize birkaç saatlik zaman diliminde gelmesi mümkündür.

Dünya sağlık teşkilatı önerileri doğrultusunda ülke yönetimleri bir takım kurallar çerçevesinde yaptırımda bulunmakta ve bunları denetlemektedirler.

Aeropest’in uzmanlık alanı olan ,başta uçak olmak üzere, her türlü nakil vasıtasında uluslar arası kurallar gereği W.H.O talimatları doğrultusunda nakil vasıtalarının deratizasyon, dezensektizasyon, dezenfeksiyon işlemlerini en üst kalite seviyesinde yaparak mevzuat gereği sertifikasyon işlemlerini yerine getirmektedir.