Termit Kontrol

Termit Kontrol

Termitler (ak karıncalar) bir işletmenin karşılaşabileceği en masraflı problemlerden biridir. Termitler, her yıl işletmeleri ve evleri milyonlarca YTL masrafa sokup sıkıntılar yaşatmaktadır. Araştırmalara göre termitlerin dünyada açtıkları zarar yangınların açtıkları zarardan daha çoktur. Termit mücadelesi en zor ve süreklilik isteyen çalışmalardan biridir. 250 milyon yıldır varlıklarını sürdüren bu hayvanların adapte olma sorunları olmadıklarından yok edilmeleri zordur.Aeropest olarak amacımız termitlerin varlıklarını olabilecek en kısa sürede durdurmak, size ve işletmenize zarar vermesini engellemektir. Böyle bir sorunla karşılaşmışsanız ücretsiz Aeropest keşif ekibimiz gelmesi için hemen bize ulaşın.

YERALTI TERMİTLERİ

Order Isoptera

Birçok termit cinsi olmasına rağmen "Yeraltı Termitleri" işletmenizin karşılaşacağı sorunların %95'inin nedeni olarak gösterebiliriz.

Özellikleri:
İşçi termitler açık renkli olup kanatsızdırlar; asker termitler ise alt çeneye iliştirilmiş uzatılmış kafalara sahiptirler; tamalayacı öğe olarak açık renkeri,kanatsız(işlevini yitirmiş kanatlar) oluşları veya kısa boyları gösterilebilir.

Davranışları:
Yeraltı termitleri büyük oranda yerlatına kurdukları tünellerde yemek ararlar. Yer yüzüne çıkma koşulları kurdukları çamur tünellerine ve yaşamalarını sağlayacak nem oranına bağlıdır.

Yaşam Alanları:
Mükemmel kurulmuş olan yeraltı tünelleri ve uygun nem koşulunu sağlayan topraklar.

Beslenme Şekilleri:
Tahta ve selülozlu her madde.

Yaşam Süreçleri:
Türlerine ve cinslerine bağlı olarak yumurtaların sayısı ve büyüme koşulları değişiklik göstermektedir; bir koloni için bir kraliçe termit yaşam süresi boyunca onbinlerce yumurta bırakabilir;ama gelişmiş bir kolonide çoğu yumurtalar ise ek görevler için iyi koşullarda hazır tutulmaktadır.